Trivselssamtaler..

Barnets trivsel og udvikling.. ved 1 år.
Barnets navn:_____________________________ dato:____________

Alsidige personlige udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Kan selv spise med ske
Kan selv holde kop, og drikke
Hjælper til ved af og påklædning
Putter hapser i munden selv
Bider selv af brød og lig.
Undersøger Verden med mund og fingrene
Er nysgerrig på omverden
Følger opmærksomt verden omkring sig

Sociale udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Reagere på udtryk/følelser hos andre
Kan lave “sjov” selv
Efterligner bevægelser og lyde
Udtrykker sig ved brug af tegn
Viser interesse for andre børns leg
Forsøger at få den voksne ind i en leg
Har udviklet tillidsforhold til (mig)
Har fundet et yndlings legetøj

Kommunikation og sprog: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Viser interesse for bøger/ billeder
Vil gerne se bøger/billeder med (mig)
Pludre i 2 stavelser (da-da, ma-ma)
Kalder på vennerne med lyde
Reager på spm. ( hvor er hund?/bil?)
Reagere på sit navn

Krop, sanser og bevægelse: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Øver sig i at rejse sig op og sætte sig ned
Går med hjælp
Kan gå langs ting
Kan gå få skridt uden hjælp
Kravler med krydsmønster
Kan klappe
Tager ting ud og ind af genstande
Kan tage hue af

Natur og udeliv og seiens(videnskab) Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Reagere på vind, sol, regn og sne
Reagere på ting der bevæger sig
Barnet kan li at lege ud i haven
Barnet kan li at være ude

Kultur, æstetik og fællesskab Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Undersøger skjulte ting (legetøjsskuffer)
Reagere på traditioner (fødselsdag, jul)
Udviser glæde ved at være i et rum
Udviser glæde et bestemt legetøj/ ting
Udviser glæd ved bestemte personer
Kan indgå i fællesskabet med venner

 


Barnets trivsel og udvikling.. ved 1,5 år.
Barnets navn:_____________________________ dato:____________


Alsidige personlige udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Spiser selv med ske
Spiser selv med gaffel
Drikker selv af kop
Spiser selv madder i kvarte
Samarbejder ved af og påklædning
Er i stand til at udtrykke følelser (vrede)
Er i stand til at udtrykke følelser (glæde)
Viser opmærksomhed ved venners følelser
Tager sig ubevidst til smerte steder


Sociale udvikling Kan ikke, Kan med hjælp,Kan selv.
Bog peg på “Hund,kat eller andet”
Kan lave “sjov” selv
Efterligner bevægelser og lyde
Udtrykker sig ved brug af tegn

Kommunikation og sprog: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Udpege 5 kropsdele ved spm. Hvor er?
Peger på opfordring, hvor er?
Følge en mundligt anvisning, “kom her”
Vise intresse ved sange med fagter
Gentager små ord som: hej , far, nej, min!
Kommunikere med kropssprog
Interesse for “samtale” lytte, vente, tale.
Begynder at parre farver, kop/ tallerken


Krop, sanser og bevægelse: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Rejser sig selv op og sætte sig ned
Går selv
Barnet kommer selv omkring
Kravler med krydsmønster
Løber
Samler, bygger og stabler legetøj
Tager ting ud og ind af genstande
Bruger pinsetgreb
Tager selv bolde op

Natur og udeliv og seiens (videnskab) Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Reagere på forandringer i vejret
Blevet opmærksom på dyr i haven
Blevet opmærksom på blomster / planter
Viser interesse i at være ude
Forsøger kontakt med dyr og planter

Kultur, æstetik og fællesskab Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Deltager i udvælgelse af sange og bøger
Reagere på traditioner (fødselsdag, jul)
Reagere på forskellige stemninger
Kan indgå i fællesskabet med venner
Er glad for at lytte til musik
Bevæger sig til musik
Laver streger på tavle og papir

 

Barnets trivsel og udvikling.. ved 2 år.
Barnets navn:_____________________________ dato:____________


Alsidige personlige udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Udviser interesse for at gå på potte
Kan forstå enklebeskeder
Reagere på eget og andres navne
Er interesseret i at hjælpe med små opg.
Kender ca. 10-15 lægmesdele
Klæder sig delvist selv af og på
Giver udtryk for egen vilje over for voksen
Begynder selv at træffe valg
Begynder på fantasien i legen

Sociale udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Udtrykker sig ved brug af tegn
Deles om legetøjet
Leger med andre i korte perioder
Giver udtryk for rigtig og forkert

Kommunikation og sprog: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Efterligner små rim og remser
Spørger ofte, hvad er det?
Forsøger at svare på spm. Hvad er det?
Kommunikere i sætninger med 2-3 ord
Forstår lette historier
Forstår forholdsord, ind-ud,op-ned…
P-k-T lydene bliver klar, skelnes fra lydene b-d-g, “dak, gak, bålæg”.
Begynder kendskab til farver

Krop, sanser og bevægelse: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Hopper på flad fod
Kaster bold med begge hænder
Hopper ned fra ting
Kan skifte retning i gang
Kan stående, snakke til en bold
Kan vende siderne i en bog

Natur og udeliv og seiens (videnskab) Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Beg. At forstå øko- system “høne-æg”
Samler ting op fra en gå tur
Lægger mærke til hvad vejr det er

Kultur, æstetik og fællesskab Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Viser int.. i traditioner (fødselsdag, jul)
Udviser glæde ved at være i et rum
Udviser glæde et bestemt legetøj/ ting
Udviser tilknytning til bestemte personer
Kan indgå i fællesskabet med venner
Viser interesse i at klæde sig ud
Bevæger sig til musik
Laver kryseduller på tavle og papir

 

Barnets trivsel og udvikling.. ved 2,5 år.
Barnets navn:_____________________________ dato:____________


Alsidige personlige udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Bruger at “gå på potte”
Klæder sig selv af og på
Begynder selv at træffe valg “ Ud og lege”
Gør noget selv uden hjælp
Vaske og tørre hænder selv
Fordybe sig i en leg
Kan ved en opgave, fastholde konc. i kortere tid
Lave puslespil med 9 brikker
Reagere med stolthed på anerkendelse

Sociale udvikling Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Beg. Forståelse for de sociale spilleregler
Begynder at knytte vendskaber
Begynder selv at løse små konflikter
Begyndende empati

Kommunikation og sprog: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Bruger ejestedord, min, mig, du og jeg
Fortæller historier om sig selv
Følger mundtlige anvisninger
Forstår forholdsord, bagved, foran, osv..
Begynder at synge med
Kan huske korte rim og remser

Krop, sanser og bevægelse: Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Rutsjer sikkert
Begynder at gribe bold med begge hænder
Kravle gennem tunnel

Natur og udeliv og seiens (videnskab) Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Genkender dyr fra bondegården
Int. I skyr, himmelen, sol, måne
Har begyndende forståelse for dagsrytmen

Kultur, æstetik og fællesskab Kan ikke, Kan med hjælp, Kan selv.
Begynder at forstå traditioner
Udviser tilknytning til bestemte personer
Udvikler leg i fællseskab med vennerne
Klæder sig ud, rolleleg
Viser int. I at lege med ler, dej og andre “taktile” redskaber

Ved børn i overgang til børnehave, udarbejdes læringshjulet.. der fremadrettet skal støtte og udvikle barnet i børnehaven. Dette gøres ud fra materialet..“ På vej til børnehave”.